certifikaty

Produkty

Andezit

Andezit sa používa na stavebné účely po predrvení a triedení, alebo bez triedenia ako monofrakcia resp. priamo ako lomový kameň. Kamenivo sa používa do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov, do betónu,do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch,  na posypy ciest, ako dekoračné kamenivo, je vhodné na využitie v záhradnej architektúre. Možnosť plnenia do  gabiónových košov.