certifikaty

Produkty

Andezitové drvené kamenivo 16/32

popis: andezitové drvené kamenivo 16/32
použitie: kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, dekoračné kamenivo, drenážne vrstvy pri ukladaní zámkovej dlažby