certifikaty

Produkty

Andezitové drvené kamenivo 4/8

popis: andezitové drvené kamenivo 4/8
použitie: kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, kamenivo do betónu, kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, posypy ciest, dekoračné kamenivo, drenážne vrstvy pri ukladaní zámkovej dlažby