certifikaty

CERTIFIKÁCIE CERTIFIKÁCIE
Ako nástroj pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa sme vybudovali systém manažérskej kvality v našej spoločnosti KAS, a.s.

V súlade so smernicou Rady 89/106/EHS zo dňa 21.12.1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov EHS, týkajúcich sa stavebných výrobkov, všetky naše výrobky sú certifikované podľa príslušných EN 12620, 13242, 13043 a 13383.

Notifikačný orgán TSÚS, n.o. Nitra v rámci počiatočných skúšok typu overil geometrické, fyzikálne a chemické vlastnosti našich výrobkov a vydaním certifikátu VPK potvrdil používanie označenia našich výrobkov.

 

Certifikát Malé Kršteňany

Certifikát Horné Turovce

Certifikát Pohranice

Certifikát Šoporňa

Certifikát Obyce

 

Ako nástroj pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa sme vybudovali systém manažérskej kvality v našej spoločnosti KAS, a.s. podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008, čo je potvrdené od roku 2006 certifikovanou spoločnosťou QSCert, spol. s r.o. a následnými kontrolnými auditmi, ktoré sa pravidelne obnovujú každé dva roky.

Certifikát ISO 9001:2008

 

Naša spoločnosť od roku 2015 zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.

Certifikát ISO 14001:2004

 

Zamestnanci našej spoločnosti si plne uvedomujú, že spokojnosť zákazníkov prostredníctvom našich výrobkov a služieb, ktoré poskytujeme, je prvoradá. Uvedomujeme si, že o kvalite našich výrobkov a služieb rozhoduje vždy zákazník a jeho spokojnosť s našou spoločnosťou.

Protokol spokojnosti za rok 2014

Protokol spokojnosti za rok 2015

Protokol spoľahlivosti r. 2016


 Protokol spoľahlivosti r. 2017

 

 

Akčná ponuka

Predaj materiálu aj s dopravou!

Novinky