certifikaty

Produkty

Dolomitová štrkodrvina 0/8

popis : dolomitová štrkodrvina
použitie: kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, rôzne zásypy.