certifikaty

Produkty

Dolozásyp frakcia 0/3,15

popis: dolozásyp
použitie: zásyp a obsyp rúr a vedení pri plynofikácii, elektrifikácii, kanalizácii  s certifikátom pri použití PVC rúr.