certifikaty

Produkty

Kamenivo - Kremenec 0/16

popis: bledošedá  farba, veľmi tvrdý materiál ( škála tvrdosti má č. 7). Obsahuje 97 % Si O2
použitie: vhodný pod zámkovú dlažbu,  do betónov, rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia atď), obsypy  inžinierskych sietí, na posypy.