certifikaty

Produkty

Kamenivo - Kremenec 32/63

popis: bledošedá  farba, veľmi tvrdý materiál (škála  tvrdosti má č. 7). Obsahuje 97 % Si O2
použitie: vhodný materiál do násypov a podsypov a na spevnenie stavebný plôch, hál, pozemných komunikácií a parkových priestorov, údržba cestných komunikácii, príjazdových ciest a pod. Používa sa aj ako drenážny materiál na odvodnenie pozemkov. Môže sa tiež použiť aj do ferozliatin ako prvotná surovina.