certifikaty

Produkty

Kamenivo - Kremenec 63/125

popis: bledošedá  farba, veľmi tvrdý materiál (škála  tvrdosti má č. 7). Obsahuje 97 % Si O2
použitie: vhodný materiál do násypov a podsypov a na spevnenie stavebných plôch, hál,pozemných komunikácií, parkových priestorov, zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, údržba cestných komunikácii, príjazdových ciest a pod. Používa sa aj ako drenážny materiál na odvodnenie pozemkov. Je to vhodný materiál do  gabiónov.