certifikaty

Produkty

Kamenivo - Kremenec 8/16

popis: bledošedá  farba, veľmi tvrdý materiál (škála tvrdosti má č. 7). Obsahuje 97 % Si O2.
použitie: je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre, pri obsype lôžka základov pred betonážou, na oddelenie betónu od hliny, lôžkový materiál pred  pokládkou  vodovodov, plynovodov a iných oceľových a polyetylénových potrubí.