certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 0/4

popis: kamenivo - Vápenec 0/4
použitie: vhodný pod zámkovú dlažbu, používa sa ako materiál do mált, na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie, rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia atď), obsypy  inžinierskych sietí, výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest.