certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 0/63I

popis: kamenivo - Vápenec 0/63I
použitie: vhodný ako výplň podložia pod stavby, vhodný do násypov, podsypov a na spevnenie stavebný plôch a pozemných komunikácií, na výstavbu a rekonštrukcie ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia, príjazdové komunikácie + veľké širokospektrálne využitie. Táto frakcia   je vyrobená z kameňa ( vápenec), ktorý neobsahuje žiadne zahlinenie na rozdiel od frakcie 0/63 II.