certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 0/63II

popis: kamenivo - Vápenec 0/63II
použitie: vhodný ako výplň podložia pod stavby,  vhodný do násypov, podsypov a na spevnenie stavebný plôch a pozemných komunikácií, na výstavbu  a rekonštrukcie ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia, príjazdové komunikácie + veľké širokospektrálne využitie. Táto frakcia   je vyrobená z kameňa ( vápenec), ktorý obsahuje v závislosti od rôznych faktorov určité percento zahlinenia a práve pre toto je vhodný  pri následnom zhutňovaní.