certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 16/32

popis: kamenivo - Vápenec 16/32
použitie:  vhodný materiál do násypov a podsypov a na spevnenie stavebný plôch a pozemných komunikácií, je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov. Dajú sa využiť aj ako okrasné násypy a v záhradnej architektúre, pri údržbe cestných komunikácii.