certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 32/63

popis: kamenivo - Vápenec 32/63
použitie: vhodný materiál do násypov a podsypov a na spevnenie stavebný plôch, hál, pozemných komunikácií a parkových priestorov, údržba cestných komunikácii, príjazdových ciest a pod. Používa sa aj ako drenážny materiál na odvodnenie pozemkov.