certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 4/8

popis: kamenivo - Vápenec 4/8
použitie: vhodný materiál na spevnenie stavebných plôch a ako podsypový materiál pod zámkovú dlažbu, materiál je tiež vhodný ako ekologický posypový materiál na cesty v zimnom období.