certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 63/125

popis: kamenivo - Vápenec 63/125
použitie: vhodný materiál do násypov a podsypov a na spevnenie stavebných plôch, hál, pozemných komunikácií, parkových priestorov, zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, údržba cestných komunikácii, príjazdových ciest a pod. Používa sa aj ako drenážny materiál na odvodnenie pozemkov.