certifikaty

Produkty

Kamenivo - Vápenec 8/16

popis: kamenivo - Vápenec 8/16
použitie: je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre, pri obsype lôžka základov pred betonážou na oddelenie betónu od hliny, lôžkový materiál pred  pokládkou  vodovodov, plynovodov a iných oceľových a polyetylénových potrubí.