certifikaty

Produkty

Kremenec

Kremenec  je v prevažnej miere používaný na stavebné účely po predrvení a triedení na jednotlivé frakcie, alebo bez triedenia ako monofrakcia.  Menšie frakcie sú vhodné pod zámkovú dlažbu, do betónov, na spevnenie stavebných plôch ako podsypový materiál. Môže sa tiež použiť aj do ferozliatin ako prvotné surovina pre vysoký obsah SiO2. Je to vhodný materiál do  gabiónov.