certifikaty

Produkty

Lomový kameň - Vápenec

Lomový kameň: ponúkame triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg, lomový kameň na stavbu vodných diel, na dlažbu svahov a rigolov, ako regulačny kameň, pripadne na stavbu oporných múrov, do základov, skaliek a iné širokospektrálne využitie.