certifikaty

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

V prípade, ak odberateľ na základe požadovanej a našou spoločnosťou vyhotovenej cenovej ponuky vystaví záväznú objednávku má povinnosť sa riadiť Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti KAS, a.s., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Objednavkový formulár

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Akčná ponuka

Predaj materiálu aj s dopravou!

Novinky