certifikaty

PONUKA PONUKA
V tejto rubrike nájdete informácie o sortimente našej spoločnosti.

 

 

 KaS, a.s. je dodávateľom širokého sortimentu výrobkov:

- pre výstavbu

- pre údržbu cestných komunikácií

- na výrobu betónov

- na výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest

- na železničné lôžko

- dolomitu na hnojenie

- sklodolomitu pre sklársky a keramický priemysel

- dolomitu pre farmaceutický priemysel

- dolomitu pre chemický priemysel

- lomového kameňa

- lomového kameňa na reguláciu riek a potokov

- lomového kameňa na okrasné účely

- lomového kameňa v individuálnej a investičnej výstavbe.

Základné materiálové prvky vyrábané v našich 5 výrobných strediskách v rôznej zrnitostnej štruktúre od 0/4 až po 63/125 sú:

-     drobné drvené kamenivo

-     hrubé drvené kamenivo

-     štrkopiesky

-     andezit

-     vápenec

-     kremenec

-     dolomit

-     sklodolomit

-     sklodolomit pre  sklársky priemysel

-     sklodolomit pre keramický priemysel

-     dolomit na hnojenie

-     lomový kameň

Akčná ponuka

Predaj materiálu aj s dopravou!

Novinky