certifikaty

Produkty

Sklodomit frakcia 0/3,15

popis: sklodolomit  vyrábaný v štyroch kvalitatívnych triedach podľa % obsahu železa
použitie: výroba skla a jemnej keramiky