certifikaty

Produkty

Ťažené kamenivo fr. 0/22

použitie: vhodný na všeobecnú betonáž, betonáž základov , podláh  a stropných dosiek, aj do zalievacích tvárnic a múrikov.