certifikaty

Produkty

Ťažené kamenivo fr. 0/63

použitie: netriedený štrkopiesok vhodný na podsyp a zásyp plôch.