certifikaty

Produkty

Ťažené predrvené kamenivo fr. 4/8

použitie: vhodný do špeciálnych betónov, obsyp studní a dekoračné účely