certifikaty

Produkty

Dolomit

Dolomit sa používa ako súčasť sklárskeho kmeňa na výrobu skla a jemnej keramiky. Je hlavným exportným artiklom. Ďalšími výrobkami je dolomit na hnojenie poľnohospodárskej pôdy, dolomit pre hute, dolomit na stavebné účely.