certifikaty

Produkty

Vápenec

Vápenec sa používa na výrobu drveného kameniva pre stavebné účely. Je vhodný do násypov a podsypov, na spevnenie stavebných plôch, hál, pozených komunikácií, údržba cestných komunikácií. Menšie frakcie sú vhodné pod zámkovú dlažbu, používa sa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie, rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia atď), obsypy  inžinierskych sietí, výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest. Je tiež vhodný na využitie v záhradnej architektúre.