certifikaty

Profil naší společnosti
KaS, a.s. je dodávateľom širokého sortimentu výrobkov pre výstavbu a údržbu cestných komunikácií, na výrobu betónov, na výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest...

Malé Kršteňany

vhodnosť použitia – dolomit pre svoje chemické zloženie je vhodný na výrobu priemyselných hnojív více