certifikaty

Pohranice

Výrobne stredisko Pohranice Ekonomický úsek KaS, a.s.  
riaditeľ výrobne - Ľuboslav Furka ekonomický riaditeľ – Ing. Monika Gyepesová 
tel.: +421 908 779 234 tel.: +421 918 834 738 
E-mail: lfurka@kas.sk e-mail:  gyepesova@ba.kas.sk
   
Obchodný úsek KaS, a.s. Výrobný úsek KaS, a.s.
Gabriela Gabašová Jozef Benč
tel.: +421 905 269 880 tel.: +421 908 977 016

e-mail: obchod@kas.sk


e-mail: vyrobny@kas.sk, jbenc@kas.sk

 

 

EXPEDÍCIA

Po - Pi  6.00 hod - 18.00 hod

surovina - vápenec - Zobraziť produkty >>
surovina - štrkopiesok - Zobraziť produkty >>

frakcie - 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, LK

vhodnosť použitia –  rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia),   pod zámkovú dlažbu, rekonštrukcia a údržba ciest, na výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest, lomový kameň na reguláciu riek a tokov a na okrasné účely v individuálnej a investičnej výstavbe, trativody, širokospektrálne využitie v stavebníctve

monofrakcie - 0/32A, 0/32B,  0/63I, 0/63II, 0/125I, 0/125II

vhodnosť použitia - drvený materiál na výstavbu a údržbu cestných komunikácií, násypy a podkladové vrstvy stavieb